skip to Main Content

På kollegiet findes fællesvaskeri med vaskemaskiner og tørretumbler. Adgang og betaling sker med nøglechippen. 

Priser: 
10 kr pr vask (12 kr for den store vaskemaskine)
33 øre/min for tørring

Maskinerne kan ikke bookes på forhånd men man kan tjekke om der nogle ledige med app’en e-vaskeri.

Placering: Blok 1 og 3 på øverste kælderniveau.

Adgang: Nøglechip

Ansvarlig: Portnerne

Back To Top