skip to Main Content

Kollegianerrådet står for den daglige ledelse af kollegiet. Det er os du kan skrive til omkring dispensationer, klager, rundvisninger og diverse spørgsmål omkring kollegiet.

Vi håndterer dog ikke udlejning eller ved noget om ventetider på et få et værelse. Hvis du vil søge om at bo her skal det ske gennem studiebolig-odense.dk

Kontakt:

Email: raadet@hcokollegiet.dk

Facebook: facebook.com/hcoerstedkollegiet

Postkasse: På Huset, inden for første dør til højre

Hvem er rådet og hvad laver vi?

HCØ er et selvejende kollegie, hvilket betyder at det er alle os beboere der bestemmer. Det gøres i prakis gennem generalforsamlingen, der afholdes hvert år i november. Her kommer vigtige spørgsmål op til afstemning og der vælges medlemmer til Rådet.

Rådet er kort for Kollegianerrådet og består af syv frivillige beboere som tager beslutningerne på resten af kollegiets vegne og står for den daglige styring af kollegiet i samarbejde med vores portnere og Kristiansdal.

I Rådet har vi en række forskellige opgaver: 

 • Tage beslutninger omkring kollegiet på alle beboernes vegne
 • Dispensationsansøgninger
 • Klagersager (i samarbejde med Kristiansdal)
 • Kollegianerforeningens økonomi
 • Kontakten til Kristiansdal
 • Cykelrazzia
 • Rundvisninger
 • Svar på spørgsmål fra beboere og diverse andre udefra
 • Generalforsamlingen
 • Kollegiets hjemmeside
 • Diverse andre ting

Derudover har fire af rådsmedlemmerne også yderligere funktioner:

 • Formanden: Formanden står for at lave en dagsorden til hvert rådsmøde og lægge den op på kollegiets facebookside.
 • Næstformanden: Næstformanden har ikke nogle ekstra opgaver, men overtager formandens, hvis denne ikke er tilstede.
 • Kasseren: Kasseren holder styr på kollegianerforeningens økonomi og er ansvarlig for at udbetale køkkenpenge og penge til udvalgene. Kasseren får en løn på 600 kr. om måneden for sit arbejde.
 • Referenten: Referenten står for at skrive referater af rådsmøder og at lægge disse på facebook og hjemmesiden. Referenten får en løn på 50 kr. pr referat. Til generalforsamlinger får referenten 400 kr. pr. referat.


Hvad får du ud af at være med i Rådet?

 • En mulighed for at få en del medbestemmelse over kollegiet
 • Erfaring med ledelse af en forening
 • Godt fyld til CV’et
 • Mulighed for at lære folk fra andre køkkener at kende på kollegiet
 • Ryste sammen tur for 500 kr. pr. person
 • Julegave
 • Invitation til Pamperen, hvis du hjælper til under kollegiets fødselsdag

Rådets medlemmer:

 • Johan Kørvel Sørensen (Formand)
 • Martin Rasmussen (Næstformand)
 • Róar Túna Rúnason (Kassér)
 • Sebastian Rotenberg (Referent)
 • Frederikke Velgaard Klitmøller (Ansvarlig for hjemmesiden)
 • Anne-Mette Refskou  
 • Sasha Brinckmand Nielsen

Er du interesseret i at være med i Rådet?

Hvor meget tid kræves der?
Vi holder rådsmøde cirka en gang hver anden uge og de tager normalt 1-1,5 timer, alt efter hvor mange ting vi skal nå igennem og hvor stor mængden af hyggesnak er 🙂

Vi holder som udgangspunkt ikke rådsmøder i ferierne, men vi plejer ofte at lægge et enkelt arbejdsmøde i løbet af sommerferien, hvor vi bruger lidt tid på at få styr på de ting vi ikke når til rådsmøderne.

De fleste opgaver når vi i løbet af møderne, men der vil være nogle få opgaver udover. Det er primært besvarelse af diverse spørgsmål på mail og rundvisning af nye beboere. 

Hvad forventer vi af dig?
Ikke det store, udover at du kommer til rådsmøderne og hjælper til med de opgaver vi har.

Opgaverne fordeles mellem rådsmedlemmerne, men vi hjælpes ad med det hele. Så man kommer ikke til at stå med noget alene, hvis man ikke har lyst til det. Det er også helt okay, hvis man har travlt i en periode og ikke kan tage så mange opgaver.

Hvis du har flere spørgsmål er du velkommen til at skrive til os på mail eller facebook. 
Hvis du er nysgerrig på hvordan et rådsmøde foregår er du også velkommen til at komme ned på Huset og være med. Bare skriv en besked til os om at du kommer 🙂

 

kollegie-struktur
Back To Top