skip to Main Content

Om Rådet

På H.C. Ørstedskollegiet er det RÅDET som tager beslutningerne om hvad kollegiet skal bruge pengene på i det daglige. RÅDET afgør hvad der skal finansieres og hvilke vilkår det er under, så kollegianerne kan være sikre på at vi passer godt på HCØ!

Det er også RÅDET som afgør beboernes klagesager, hvis nu din nabo er uden for pædagogisk rækkevidde.

RÅDET afgør også dispensations sager, hvis du af den ene eller anden grund ikke er studerende i en periode, eller hvad der ellers kan gå galt, så send os en mail med en dispensations ansøgning. RÅDET snakker også sammen med eksterne samarbejdspartnere, for eksempel med indkøbet af det nye poolbord på HUSET, eller med opsætningen af det nye indgangsparti på HUSET.

Det er også RÅDET der sidder på pengekassen overfor udvalgene, og fordeler midlerne sådan at udvalgene har mulighed for at lave det fede stykke arbejde de gør. Det er kort sagt RÅDET der fungerer som de daglige ledere af kollegianerforeningen, og styrer hvor det bidrag alle beboere betaler til kollegierådet sammen med huslejen skal bruges.

Lidt om strukturen i RÅDET:

RÅDET består af 7 medlemmer.

Formanden: som indkalder til rådsmøder, er ordstyrer, har den afgørende stemme ved stemmelighed og har den helt store nøgle til kollegiet.

Næstformanden:som træder til hvis formanden bliver syg.

Kasséreren: som betaler for de bilag udvalgene lægger i postkassen og giver jer køkkenpengene, (en del af bidraget til kollegianerrådet.)

Referenten: Skriver referater af alle vores møder.

Og 3 menige medlemmer.

Vi mødes ca. 2 gange om måneden nede i rådslokalet på HUSET, og alle beboere er velkomne til at komme og lytte med. Hvis en beboer vil have et punkt med på dagsordenen, skal man lige aftale det før mødet ved at kontakte RÅDET, enten via kontaktformularen på hjemmesiden, mail:raadet@hcokollegiet.dk, eller på vores facebook side.

Den eneste undtagelse for at deltage i de åbne møder, er når vi behandler dispensationsansøgninger, klager og lignende som indeholder personfølsomme oplysninger.

Hvis du gerne vil følge med i vores arbejde, men ikke har tid til at komme ned til møderne, så lægger vi alle referaterne op på hjemmesiden inden for et par dage efter hvert møde.

De nuværende medlemmer af RÅDET

Joachim Blach Kristensen (Formand)

Cecilie Sonnichsen (Næstformand)

Julie Sonnichsen (Kassér)

Anders Dyhr Spatzek

Christina Colaluca Sørensen

Patrick Abild Holmes

Christian Maretti Wann Bengtsen

 

Back To Top