skip to Main Content

Der blev opdateret om nogle punkter fra forrige møde. Derudover ønskes der at meddele at Rådet har igangsat en process i at få bygget en ny basketbane på kollegiet. Der bliver snakket om at købe en projekter til rådslokalet, dette ville gøre det nemmere for alle at følge med i dagsordner og evt. post. Herudover blev der også snakket om trøjer til alle udvalg på kollegiet, da FU selv har snakket om at få lavet nogle.

https://www.hcokollegiet.dk/wp-content/uploads/2018/02/16.-Eksternt-Referat-28-09-2017.pdf

Back To Top