skip to Main Content

Første møde med de ny indvalgte medlemmer fra generalforsamlingen. Her blev der snakket om at forsøget med pakkebokse nede ved portnerne bliver nu udvidet til hele kollegiet, i stedet for kun blok 2. Rådet er blevet gjort opmærksom på at Baren har haft rotter, og at fødevarestyrelsen lukket denne indtil denne er blevet godkendt igen. Baren oplyser at de holder rengøringsdag d. 12.nov. Fra Rådets gæst, blev der ønsket at brygudvalget igen kommer op at køre.

https://www.hcokollegiet.dk/wp-content/uploads/2018/02/21.-Eksternt-Referat-12-11-17.pdf

Back To Top