skip to Main Content

Der blev til mødet snakket om kørsel af motorkøretøjer mellem lejlighederne nede i blok 2. Der er nogle der har haft tendens til at parkere deres bil mellem lejligheder – dette er ikke tilladt. Derudover blev der opridset regler for hold af kat i blok 2 – da reglerne er at katte skal have halsbånd på, dette er der ikke mange i blok 2 der overholder. Der blev også opdateret om hvordan grillfesten var gået.

https://www.hcokollegiet.dk/wp-content/uploads/2018/02/14.-Eksternt-Referat-03-09-2017.pdf

Back To Top