skip to Main Content
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I KOLLEGIANERFORENINGEN HCØ D. 14/4 KLOKKEN 19.

Angående generalforsamling: Grundet covid-19 situationen måtte vi aflyse efterårets ordinære generalforsamling. Som situationen ser ud nu er det ikke realistisk at nå at afholde ordinær generalforsamling i løbet af den kommende måned. Derfor bliver næste generalforsamling den ekstraordinære. Vi regner med at kunne afholde den med fysisk fremmøde. – Vi vil gerne bede om gode forslag til en digital løsning eller lignende, i tilfælde af at corona situationen ikke tillader fysisk fremmøde.

Enten pr. mail til raadet@hcokollegiet.dk eller i rådets postkasse.

 

Back To Top